Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Subhasta del bÉ amb número d'expedient: 100067
Tipus de bé solar
Municipi Sils
Inscripció Finca número 1243, inscrita al tom 3268, llibre 160 de Sils, foli 156.
Descripció URBANA: PIEZA DE TIERRA, solar para edificar, sito en Sils, camino de la Barceloneta, sin número, de figura cuadrangular, mide unos cuatro mil ochocientos metros cuadrados. LINDANTE al Sur, en línea de sesenta y un metros, a contar desde el vértice Sur, camino de Barceloneta, antiguo camino de Sils a Caldes de Malavella, por el Oeste, en línea de cincuenta y tres metros, camino de Mallorquines, antiguo camino de Mallorquines a Sils, por el Norte, con el Manso Puig, hoy Jerónimo Llinas Iglesias, en línea de setenta y dos metros, y por el Este, con resto de finca, mediando a todo su largo, un margen pero en línea recta de setenta y seis metros.” FINCA AFECTADA PER LA UNITAT D'EXECUCIÓ SECTOR CENTRAL DE SILS - Certificació del 12/03/2018 REFERÈNCIA CADASTRAL: 9189916DG7298N0001DZ
Fotografia
Data 0 de del 0 a les: 0:00h
Lloc A la sala de plens del Consell Comarcal de la Selva
Valoració 56.025,13
Càrregues CAP
Tipus 56.025,13