Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Subhasta del bÉ amb número d'expedient: 246638
Tipus de bé local comercial
Municipi Lloret de Mar
Inscripció Tomo 3161,Libro 54 Lloret-2,Folio 166,Finca 3044
Descripció URBANA: APARTAMENTO UNO.- PLANTA BAJA de edificio sito en Lloret de Mar, local comercial, Camino de las Cabras, sin número, hoy número veintidós, de superficie setenta y cinco metros veintitrés decímetros cuadrados. LINDANTE: frente, calle o Camino de las Cabras; espalda, finca de Catalina Roquet; izquierda entrando, Salvador Macià Barnés; y derecha, finca de Catalina Roquet; encima, apartamento dos; solar elemento común. Su módulo veinte centésimas por ciento. Referencia Catastral: 7669607DG8176N0002LP
Fotografia
Data 0 de del 0 a les: 0:00h
Lloc A la sala de plens del Consell Comarcal de la Selva
Valoració 94.611,50
Càrregues 0
Tipus 94.611,50