www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 246366
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Caldes de Malavella
Inscripció Finca número 4650/Z, inscrita al tom 2221, llibre 101 de Caldes de Malavella, foli 159.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: PORCION DE TERRENO, sito en término municipal de Caldes de Malavella, Urbanización "Malavella Park", comprende la parcela número CATORCE-B, mide una superficie de ochocientos noventa y seis metros cuadrados, equivalentes a veintitrés mil trescientos quince palmos cuadrados. LINDA al frente Norte, en línea quebrada de veintitrés metros con la calle Blanes, por la derecha entrando, Oeste, en línea de cincuenta y un metros con parcela número trece-b, a la izquierda Este, en línea de cuarenta y nueve metros con parcela número quince-b, y al fondo Sur, en líneas de trece metros y dieciséis metros, con parcela número doce-c y en una pequeña parte con la parcela número once-c.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 3500612DG8330S0001DQ
Fotografia
Valoració 22.496,40
Càrregues CAP
Tipus 22.496,40