www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 247428
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé habitatge
Municipi Santa Coloma de Farners
Inscripció Finca número 5/J, inscrita al tom 2954, llibre 275 de Santa Coloma de Farners, foli 219.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: CASA compuesta de bajos y un piso, situada en Santa Coloma de Farners, calle del Firal, número tres. Tiene veinticuatro palmos de ancho y ciento doce de fondo. LINDA por la derecha con Jose Casadevall, a la izquierda con Juan Brun, por la espalda con Juan Delos y al frente con calle de situación.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 2347409DG7324N0001XX
Fotografia
Valoració 50.131,90
Càrregues CAP
Tipus 50.131,90