www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
Subhasta d'un habitatge a Vidreres
Subhasta d'un habitatge a Santa Coloma de Farners
Subhasta d'un solar a Caldes de Malavella
Subhasta d'un local a Arbúcies
Subhasta d'un local a Breda
Subhasta d'un solar a Massanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 221496
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Sils
Inscripció Finca número 2076, inscrita al tom 1716, llibre 65 de Sils, foli 82.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: PARCELA A-63. PORCION DE TERRENO sito en Sils, Urbanización Les Comes, de cabida seiscientos noventa y seis metros veinticuatro decímetros cuadrados. LINDA al frente con la calle Alber, por la derecha con la parcela número A-63Bis, por el fondo, con las parcelas números B-48 y B-46, y por la izquierda, con la parcela A-61Bis. Le corresponde una cuota de participación en las obras de urbanización y su conservación de catorce mil setecientas seis cien milésimas de entero por ciento.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 8245404DG7384N0001UM
Fotografia
Valoració 34.966,39
Càrregues CAP
Tipus 34.966,39