www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
Subhasta d'un habitatge a Vidreres
Subhasta d'un habitatge a Santa Coloma de Farners
Subhasta d'un solar a Caldes de Malavella
Subhasta d'un local a Arbúcies
Subhasta d'un local a Breda
Subhasta d'un solar a Massanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 100067
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Sils
Inscripció Finca número 1243, inscrita al tom 3268, llibre 160 de Sils, foli 156.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció URBANA: PIEZA DE TIERRA, solar para edificar, sito en Sils, camino de la Barceloneta, sin número, de figura cuadrangular, mide unos cuatro mil ochocientos metros cuadrados. LINDANTE al Sur, en línea de sesenta y un metros, a contar desde el vértice Sur, camino de Barceloneta, antiguo camino de Sils a Caldes de Malavella, por el Oeste, en línea de cincuenta y tres metros, camino de Mallorquines, antiguo camino de Mallorquines a Sils, por el Norte, con el Manso Puig, hoy Jerónimo Llinas Iglesias, en línea de setenta y dos metros, y por el Este, con resto de finca, mediando a todo su largo, un margen pero en línea recta de setenta y seis metros.” FINCA AFECTADA PER LA UNITAT D'EXECUCIÓ SECTOR CENTRAL DE SILS - Certificació del 12/03/2018 REFERÈNCIA CADASTRAL: 9189916DG7298N0001DZ
Fotografia
Valoració 56.025,13
Càrregues CAP
Tipus 56.025,13