www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un habitatge a Riudarenes
Subhasta d'un solar a Sils
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 246638
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé local comercial
Municipi Lloret de Mar
Inscripció Tomo 3161,Libro 54 Lloret-2,Folio 166,Finca 3044
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció URBANA: APARTAMENTO UNO.- PLANTA BAJA de edificio sito en Lloret de Mar, local comercial, Camino de las Cabras, sin número, hoy número veintidós, de superficie setenta y cinco metros veintitrés decímetros cuadrados. LINDANTE: frente, calle o Camino de las Cabras; espalda, finca de Catalina Roquet; izquierda entrando, Salvador Macià Barnés; y derecha, finca de Catalina Roquet; encima, apartamento dos; solar elemento común. Su módulo veinte centésimas por ciento. Referencia Catastral: 7669607DG8176N0002LP
Fotografia
Valoració 94.611,50
Càrregues 0
Tipus 94.611,50