www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Lloret de Mar
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Riudarenes
Subhasta d'un habitatge a Maçanet de la Selva
Subhasta d'un plaça de parking a Blanes
Subhasta d'un solar a Sils
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 179996
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Riells i Viabrea
Inscripció FINCA Número 1498, inscrita al tom 1630, llibre 31 de Riells i Viabrea, foli 43.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: Parcela en el término municipal de Riells i Viabrea, Urbanización Junior Park, bajo el número doscientos sesenta y cuatro. Mide novecientos sesenta y seis metros sesenta decímetros, equivalentes a veinticinco mil quinientos ochenta y tres palmos cuadrados. LINDA al frente, con calle Murillo, por la derecha entrando, con parcela número doscientos cuarenta y cinco B, por la izquierda, parcela número doscientos sesenta y al fondo, con calle Azorin.” REFERÈNCIA CADASTRAL: 1400331DG6210S0001IP
Fotografia
Valoració 23.629,20
Càrregues cap
Tipus 23.629,20