www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Lloret de Mar
Subhasta d'un habitatge a Lloret de Mar
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Riudarenes
Subhasta d'un habitatge a Maçanet de la Selva
Subhasta d'un plaça de parking a Blanes
Subhasta d'un solar a Sils
Subhasta d'un solar a Massanes
Subhasta d'un habitatge a Arbúcies
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 0245154
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Santa Coloma de Farners
Inscripció finca 5294, inscrita al tomo 1725, libro 139 de Santa Coloma de Farners, folio 65.
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció “URBANA: PORCION DE TERRENO o parcela, sita en la Urbanización Santa Coloma Residencial, señalada de número CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS, del término municipal de SANTA COLOMA DE FARNERS. Tiene una extensión superficial de ochocientos treinta y siete metros, sesenta y seis decímetros cuadrados, equivalentes a veintidós mil ciento setenta y un palmos diez décimos de palmo cuadrados. LINDA por su frente Sur, con vial de la urbanización, por al derecha entrando Este, con vial de la urbanización, a la izquierda entrando Oeste, con la parcela cinco mil ciento treinta y uno, y por el fondo Norte, con la parcela cinco mil ciento veintidós“
Fotografia
Valoració 40.380,00
Càrregues CAP
Tipus 40.380,00